גישה של פתרון בעיות וקבלת החלטות

גישה של פתרון בעיות וקבלת החלטות יש לראות הפרעה משמעתית כבעיה או מטרה שניתן לפותרה אם רק נמצא את האסטרטגיה המתאימה . בנוסף , רוב סוגי ההתנהגות מהווים בעיות רק בנסיבות ספציפיות . דיבור מהווה בעיה רק כאשר אדם אחר מדבר , או כאשר יש צורך בדממה . לכן חשוב לשוחח עם הלומדים ולהסביר להם את ההקשר הנסיבתי של הבעיה ואת ההנמקה , על בסיס הכללים ההגיוניים שנקבעו על ידי המלמד ועל ידי בית הספר .  אל הספר
רמות