הדגשת תהליכים קוגניטיביים

הדגשת תהליכים קוגניטיביים תהליכים מפעילים ( התניות אופרנטיות , כלכלת אסימונים , ( מדגישים את תגובת הלומד ולא את התהליך המתרחש בלומד . בסגנון ההתניה המפעילה הבעיה מסתיימת כאשר הלומד מגיע לתשובה הנכונה או להתנהגות הרצויה . לאחר השגת היעד הברור מתקדמים ליעד הבא , תוך מתן פרסים על כל צעד . בחינוך קוגניטיבי התשובה וההתנהגות הנכונה , ובעיקר השגויה , משמשים בסיס להשגת מטרות קוגניטיביות . המלמד ידרוש את הצדקת התשובה , יבקש נימוק לקביעה כי תשובה אחרת אינה טובה יותר , ישאל מה רע בתשובה שלא נבחרה . על המלמד לחתור למטרה מטה קוגניטיבית , דהיינו : לנסות להביא את הילד למודעות לפעולות הקוגניטיביות בהן נעזר במציאת התשובה וליכולתו לתאר פעולות אלה .  אל הספר
רמות