מניעת בעיות משמעת על־ידי תכנון יעיל

מניעת בעיות משמעת על ידי תכנון יעיל הדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיות משמעת היא במניעת התרחשותן . העיקרון החשוב ביותר במניעה הוא להגיע לשיעור עם תכנון יעיל ודיפרנציאלי העונה על צורכי כל הלומדים ומספק הצלחות לכולם וסובלנות כלפי התנהגות טבעית של ילדים . על המורים לקשור שאלות והערות קנטרניות לפעילות המתרחשת בכיתה . חשוב לעזור ללומדים לראות את מקור שאלותיהם ולהשתמש בשאלות כדי להכליל ולגשר מעיקרון המופיע במצבים נתונים , להקשרים אפשריים אחרים .  אל הספר
רמות