יצירת קשר הגיוני בין מטרות הפעילות לבין בעיות משמעת

יצירת קשר הגיוני בין מטרות הפעילות לבין בעיות משמעת המושג "משמעת" נגזר מ"שמיעה , " ולכן בעיית משמעת פירושה פגיעה ברמת השמיעה או התקשורת בכיתה . במילים אחרות , כל פעילות אשר נפגעת בכיתה תיחשב כבעיית משמעת . ההגדרה של התנהגות כבעיית משמעת ניזונה מהגדרת מטרות בית הספר ומההנמקה למטרות אלה . התנהגות המקדמת את מטרות בית הספר היא רצויה ומתאימה , ואילו התנהגות המעכבת התקדמות לכיוון אותן מטרות , הופכת לבעיה הדורשת פתרון . בתחום ההתנהגות הממושמעת המטרה העיקרית היא שהלומדים ילמדו להתנהג נכון מתוך הבנת חיוניותה של המשמעת ולא עקב ציות עיוור לחוקים . עליהם להבין , אפוא , את הקשר שבין מטרות הפעילות לבין בעיות משמעת . לעתים התנהגויות מהוות בעיות משמעת רק מפני שהמורה הגדיר אותן כבעיות ללא הנמקה וללא קשר למטרות . יש מורים אשר חשוב להם הסדר והשקט , וכאשר הילד מתנהג בחוסר מנוחה , שואל שאלות , או מעיר הערות אישיות בקשר לפעילויות שהמורה תכנן , עשוי הדבר להיראות כהתנהגות מפריעה .  אל הספר
רמות