חופש בתוך גבולות

חופש בתוך גבולות כיתות קוגניטיביות אינן יכולות לפעול במסגרת נוקשה ומבוקרת חיצונית , אלא על משמעת פנימית תוך כדי פעלתנות וסקרנות , באווירה בעלת מינון גבוה של חופש . יחד עם זה יש צורך בגבולות ברורים ומנומקים , במודל של "חופש בתוך גבולות" ( קניאל , ( 1985 על בסיס מספר עקרונות : החופש אינו מהווה מטרה אלא אמצעי . החינוך חייב לספק את הכלים לחיי אושר או הגשמה על ידי מתן חופש והתנסות בלמידה ובהכוונה עצמית . מתוך גישה זו נובע כי לכל אדם צריכות להישמר הזכות והאחריות לקבוע מהו הדבר אשר יביא לו אושר , מכיוון שרק הוא יודע מה יסייע להיותו מאושר . כלומר , הלומד יקבע את מטרות חייו ואת הדרכים להשגתן , ואילו החופש מהווה אמצעי מרכזי להשגת אותן מטרות . החופש קיים בתוך גבולות . קיימות מגבלות רבות לחופש , שהבולטת ביניהן היא החובה והאחריות שלא לפגוע בחופש של הזולת . החופש מושתת על אינדיבידואליזם ושיתופיות בעת ובעונה אחת . הלומד אמנם עומד במרכז , אולם מימושו העצמי ואושרו תלויים בחיים בתוך קבוצה ( חברה , משפחה ועוד . ( חיים אלה דורשים ויתור , פשרה ופעולת גומלין בין היחידים בקבוצה . כל דרישה לחיים "ביחד" גוררת ...  אל הספר
רמות