פרק 14: עקרונות בניהול הלמידה במצבים לא חזויים

פרק : 14 עקרונות בניהול הלמידה במצבים לא חזויים חיה עם בני האדם כאילו 77 צופה בך -,דבר עם האלוקים כאילו בני-אדם מקשיבים לך . סנקה בפרק זה נדון בעקרונות לניהול הלמידה במצבים לא חזויים . ישנם לצערנו מצבים רבים לא חזויים הקשורים באסונות , פיגועים ומצבים טרגיים אחרים , בהם לא נדון עקב קוצר היריעה . לעומת זאת נתמקד בתחום מצוי מאוד של מצבים לא חזויים , הנקרא "בעיות משמעת . " ההנחה של החינוך הקוגניטיבי היא כי הלומד רוצה להצליח , ורוב הפתרונות לבעיות משמעת נמצאים בתחום תוכניות לימודים יעילות המותאמות ללומדים . פרק זה מיועד לאותם מקרים בהם נעשו כל הפעולות הלימודיות ובכל זאת ישנן בעיות לא חזויות , כמו בעיות משמעת .  אל הספר
רמות