שיעורי־בית

שיעורי בית שיעורי הבית הם אחד הוויכוחים הנדושים בין כל המעורבים בחינוך , ועמימות מטרותיהם מקשה על ניהול הלמידה בשיעורים רבים . תרומת החינוך הקוגניטיבי לנושא נדוש זה היא בניתוח הגיוני של מטרות שיעורי הבית והנמקת המטרות , ובהמשך בדיקה אם הדרכים תואמות למטרות ולהנמקתן . מנקודת מבטם של המלמדים מהווים למעשה שיעורי הבית את המשך הלמידה בכיתה . יש שיעורי בית המהווים תרגול לנעשה בכיתה , יש המכינים את הלומדים למטרות שיילמדו בפגישה הבאה , ויש שיעורי בית הבאים להשיג מטרות שלא הושגו בכיתה ( העשרה . ( בכל מקרה , שיעורי הבית מהווים זרוע ארוכה של בית הספר הנשלחת לתוך חלל ביתו של הלומד . בצורה ברורה יותר : על ידי הכנת שיעורים בבית מגדיל בית הספר את זמן הלמידה , ובעיקר לילדים האטיים . מחקרים ( Cooper , 1994 ) מצאו כי בבתי ספר בהם ניתנו שיעורי בית הישגי הלומדים היו גבוהים יותר מבתי ספר ללא שיעורי בית . הממצא אינו מפתיע , שהרי שיעורי הבית מהווים תוספת זמן משמעותית ללמידה , וטבעי שיובילו ליותר הצלחה . בנוסף נמצא כי אי ביצוע של שיעורי בית הוא חלק מהסימפטומים של לומדים עם קשיי למידה , בעיות בקשב , בעיות אמוצ...  אל הספר
רמות