מודעות ושפה

מודעות ושפה הלומד הקוגניטיבי צריך להיות מודע למטרה הקוגניטיבית בה הוא עוסק , לתת לה שם ברור ולהשתמש בעקרונות או באסטרטגיות שבעזרתם מתבצעת הפעולה . ללא זאת " תיבלע" הפעולה הקוגניטיבית בתוך התוכן ותאבד את כוחה לחצות תחומים ולהיות מועברת ומיושמת בתחומים שונים . חשוב להשתמש בשפה מדויקת , במילים עשירות בתוכן ובעלות כוח הכללה ובמילים שתוכנן קוגניציה : במקום "מה יקרה" יש לשאול "תשערו מר . יקרה ; מה אפשר להסיק מהנתונים " ? במקום "בוא נסתכל על " ... יש לומר "בואו ונשווה . " הרפז ( 1999 ) מביא מספר מושגים חשובים שיש להשתמש בהם , כמו : בית ספר חושב , קהילת חשיבה , חניכה , שאלה פורייה , משוב מחולל למידה , ביצועי הבנה ועוד . מבחינתי חשוב מאוד להשתמש במושגים שהספר מציג והמסוכמים בנספח 1 ( עמוד . ( 357 אוצר המילים והמושגים מהווה את הדלק למנוע החשיבה . שפה עשירה מגדילה את נפח המנוע ומאפשרת חשיבה ברמות גבוהות . לכן יש חשיבות רבה לטיפול ישיר ועקבי באוצר מילים קוגניטיבי . בכל שיעור יש לצבור מספר מילים חדשות ולחזקן בתוך השיעור על ידי שימוש חוזר ונשנה . את כל המילים החדשות אשר נצברו במשך השבוע יש לאסוף במח...  אל הספר
רמות