חשיפת המושגים והאסטרטגיות עמם מגיע הלומד

חשיפת המושגים והאסטרטגיות עמם מגיע הלומד המורה יחשוף את המושגים והאסטרטגיות עמם הגיע הלומד למשימה , על ידי שאלות רפלקטיביות תוך כדי ניהול השיעור , כמו למשל : • מה עשית במוח שלך ( בתודעה ) שלך כדי לבצע את המשימה ? מה עשית בשלב ראשון ומדוע ? מה עשית בשלב שני ומדוע ? המורה יכוון את השיעור כך שהתלמידים יכתבו או יסבירו את הדרך בה הם פותרים משימות , על ידי רשימת תיוג או אסטרטגיה מנומקת שניתנה להם או שיצרו אותה . לאחר שהמורה חשף את המצוי אצל הלומדים , הוא יכול לבוא ולהציע את הרצוי לו ,  אל הספר
רמות