חיבור בין התוכנית לבין הלומד

חיבור בין התוכנית לבין הלומד יש מרכיבים המשותפים לכל הלומדים , ויש כאלה הייחודיים לכל לומד . על המלמד להכיר את תלמידיו באופן אישי כפרטים וכקבוצה , ולא כאובייקטים של למידה . התוכנית היעילה ביותר לא "תכסה" כיתות הטרוגניות מאוד ותלמידים בעלי ייחודיות מסוימת ( ממחוננים ועד חינוך מיוחד . ( המלמד יתמקד במרכיבים הייחודיים ללומד , יאסוף מידע ויתאים את התוכנית לכל ילד . את ההתאמה ניתן לבצע על ידי ריבוי שיחות אישיות וביקורי בית . מידע מהסוג לעיל יאפשר למורה לשלב בין התוכנית המורכבת שקיבל לבין כל ילד שהוא עולם מלא . משאבי המורה אמורים להיות מופנים לחיבור העדין בין כל ילד בכיתה לבין תוכנית הלימודים . החיבור בין התוכנית לילד צריך להתמקד בתחומי העניין וההצלחות של הלומד , ומשם לנוע לאזורי הקושי והאתגר .  אל הספר
רמות