חתירה למבניות לאורך כל התהליך

חתירה למבניות לאורך כל התהליך שיתוף הלומדים במטרות ובדרכי ההוראה ובהנמקותיהן מאפשר ללומדים להבין את החלקים - פסיעות הלמידה - על רקע השלם , ולסייע רבות בלמידה . ( 1998 Arends , ) חשוב לספק ללומדים או ליצור יחד איתם מפות המארגנות את הרכיבים השונים של השיעור ושל היחידה ( מספר שיעורים היוצרים שלם לוגי . ( המפות המארגנות של היחידות הן חלק אורגני מתוך המפות הכלליות של כל השנה . על ידי יצירת קשר הדוק בין מטרות השיעור למטרות כלליות ורחוקות , יכולים המורים והתלמידים לזהות ולקשר בין היסודות הדומים באותו תחום ובתחומים שונים . מתברר כי בכיתות בהן המורים לא מדווחים לתלמידים על המטרה שהם עומדים להשיג ומה על התלמידים לעשות כדי להשיגה , יש הישגים נמוכים יותר מאלה שבהן המורים מדווחים על מטרות ופעולות . ( Berliner & Calfee , 1996 ) הסיבה לכך היא שהמלמד מנצל בצורה יעילה את התכנים והמאורעות בכיתה לצורך השגת מטרות . הוא משתף את התלמידים בשיקולי ההוראה ובכך מעלה הנעה ומגביר אוטונומיה . לכן חשוב שהמלמד יקשר בין יחידת הלימוד לבין היעד הסופי של הלמידה , ויציג לכיתה את המערכת הארגונית והלוגית של המטרות וההוראה ...  אל הספר
רמות