חלק רביעי: ביצוע התכנון

חלק רביעי : ביצוע התכנון ההיגיון עצמו הוא עניין של אמונה , ההכרזה שלמרושבותינו יש קשר למצי אות היא הצהרה של אמונה . ציסטרטון ביצוע כל תוכנית כתובה מכיל בתוכו שלושה מרכיבם עיקריים : המרכיב הראשון הוא ביצוע התוכנית כמו שנכתבה ותוכננה . אלה הנחיות ועקרונות המשותפים לכל תוכניות הלימודים , והאחריות לפרטן מוטלת על בוני התוכנית . כך מבצע הבנאי את תוכנית האדריכל , מפיק המוצר את תכנון צוות הפיתוח , והמלמד מבצע את תכנונו של בונה התוכנית . המרכיב השני של הביצוע קשור לאותם עקרונות ומעשים שיש לבצע אף שלא נכתבו בתכנון . אלה דברים בסיסיים הידועים לכל אנשי התחום ואינם נכתבים בתוכנית מכיוון שהם נחשבים כמובנים מאליהם , כמו הדרך שבה מערבבים את המלט בבנייה או הוראה להדליק את הכיריים בעת בישול . אלה עקרונות שאין צורך לפרטם בתוכנית הלימודים מכיוון שמצופה מהמלמד כי יפעילם בכל מצב למידה . המרכיב השלישי אף הוא אינו נכתב בתוכנית , מכיוון שהוא בלתי צפוי ( בלתי מתוכנן - בלת"מ בלשון הצבאית ) וקשה לחזותו . את רכיבי המרכיב הראשון פירטנו בפרק הקודם , בו התעכבנו על תכנון הדרך ללמד . בחלק זה נתעכב על שני המרכיבים האחרי...  אל הספר
רמות