אינטגרציה של הרכיבים - מפת הוראה מנומקת

אינטגרציה של הרכיבים - מפת הוראה מנומקת בחלק התחתון של תרשים 5 ניתן לראות כיצד כל הרכיבים משתלבים לצורך בנייה של מפת הוראה , כלומר : תוכנית הוראה מנומקת המובילה למטרה , והשלבים השונים שיש לעבור עד להשגת המטרה הסופית . בניגוד למפת המטרות המתעמקת רק במטרה עצמה ( המוצר הסופי , ( הרי מפת ההוראה מפרטת את ה"איך" להשגת המוצר הסופי ( בנספח , 2 תרשים , 12 מוצגת דוגמא למפת הוראה . ( לצורך בניית מפת ההוראה יש לבצע את השלבים הבאים : בשלב ראשון יש להחזיק "מול העיניים" את מפת המטרות והנמקתה ו"לגזור" ממנה אילוצים לתכנון . נניח כי מטרת התוכנית היא לחזק את שיתוף הפעולה בין הלומדים , לגשר על פערים במידע ולשנות עמדות על ידי מגע בין הלומדים . מטרה זו מנומקת בצורך לשבור סטריאוטיפים ולקרב ולתמוך בשונה ובחריג . מטרה כזו מחייבת ארגון הכיתה בקבוצות הטרוגניות ביחס לשונות עליה רוצים לעבוד ( עדות , מהגרים ועוד . ( מטרה אפשרית אחרת היא לבנות אסטרטגיות לפתרון בעיות במתמטיקה כדי לאפשר ללומד עצמאות בעתיד בפתרון בעיות גם מסוגים אחרים ( העברה . ( בשלב זה המטרה והנמקתה אינן כופות על המתכנן אילוצים של ארגון הכיתה , אולם...  אל הספר
רמות