למידה והוראה דיפרנציאלית

למידה והוראה דיפרנציאלית למידה והוראה דיפרנציאלית היא הפתרון לשונות הגבוהה והמיוחדות של כל לומד . הוראה דיפרנציאלית מתייחסת לתוכנית לימודים העונה על מטרותיהם וצורכיהם של ילדים בכיתה הטרוגנית ( חריגים מכל הסוגים . ( ניתן לגרום להצלחה לכל ילד בכיתה הטרוגנית בשתי דרכים עיקריות : השגת אותה מטרה לכל הכיתה אבל ברמות שונות על ידי ביצוע משימות שונות . הדוגמא הבולטת לכך היא מטרה אחת משותפת לכיתה כמו "תמצות פרק , " כאשר קבוצות שונות בכיתה מקבלות טקסטים שונים בהתאם לרמות הקריאה . הצבת מטרות שונות לכל קבוצה בכיתה . מטרות אלה יכולות להיות באותו תחום של מטרות הנמצאות במבנה הייררכי של מפת המטרות ( החזקים בונים אסטרטגיה לפתרון בעיה והחלשים פותרים את הבעיה . ( המטרות השונות יכולות להיות גם בתחומים שונים , כך שהחלקים משיגים מטרות מסוג העשרה הנמצאות לרוחב התוכנית ( החזקים לומדים אלקטרוניקה והחלשים אינם לומדים . ( שיטות הוראה כמו עבודה בקבוצות וביחידים ומרכזי למידה , מסייעות למורה בהוראה דיפרנציאלית ובהגעה לטווח רחב של לומדים , ממחוננים ועד מתקשים . ( Kaniel & Feuerstein , 1989 ) כדוגמא לרעיון ההוראה הדיפ...  אל הספר
רמות