רכיבי ההטרוגניות

רכיבי ההטרוגניות במקומות רבים הדגשנו את הרכיבים הרבים היוצרים שונות בין לומדים . כדי לתכנן תוכנית לימודים חייבים להתמקד במספר רכיבים מרכזיים אשר להם השפעה מרבית על תכנון ההוראה . נראה כי אפשר להתמקד בחמישה רכיבים מרכזיים : שונות במידת ההנעה של הלומד בתחילת התוכנית כאשר הוא שומע על המטרות ועל דרך ההוראה . שונות במידת ההנעה והעניין לאורך התוכנית ( התגברות על כישלונות ושעמום . ( • שונות בדרישות הקדם למטרות ולדרך ההוראה . שונות בקצב ההתקדמות לאורך נתיב המטרות ששורטטו כמפת הוראה . שונות בכשרים ויכולות הנמצאים בבסיס התוכנית ( כמו אינטליגנציות מרובות . ( שונות ברגשות ובמשמעות שהלומדים נותנים ללמידה .  אל הספר
רמות