לימוד לצורך העברה - גישור מטרות למקצועות שונים

לימוד לצורך העברה - גישור מטרות למקצועות שונים הגישור לצורך העברה צריך להיות חלק אינטגרלי של תוכנית לימודים מפורטת המוגשת למלמד . המתכנן אמור לקחת את המטרות והעקרונות הנלמדים ולהראות את העברתם ( יישומם ) במעגלים ההולכים ומתרחקים מהפרט ועד העולם מסביב ( כיתה , משפחה , בית הספר , קהילה , מדינה . ( להלן מספר עקרונות להעברה : • יש לגשר להתרחשויות ולמצבים המוכרים לילדים . • אין הכרח לנסות ליישם עקרונות אלה דווקא במצבים אמיתיים , ניתן לנסות יישומים בצורה סימבולית על ידי דימויים ודיון בהם . חשוב להפיק את ה"גשרים" מהתלמידים ולא לספק אותם בקלות באופן שהלומד יישאר פסיבי .  אל הספר
רמות