משימות רב־תחומיות התואמות למציאות (רלוונטיות)

משימות רב תחומיות התואמות למציאות ( רלוונטיות ) בחינוך הקוגניטיבי יש חשיבות להצגת משימות אשר לצורך פתרונן יש לשלב ידע רב תחומי ובין תחומי . כדי שלא יהיו פיזור רב מדי בידע , יש צורך שאחד התחומים ( אזרחות , אקולוגיה או היסטוריה ) יהווה מוקד ונקודת עגינה ליתר התחומים . משימות אלה חייבות לענות על בעיות מהמציאות , כמו : בנייה של בתי חולים , תכנון של עיר וצמצום תאונות הדרכים . המשימות הרלוונטיות ראוי שתספקנה את תחומי העניין והצרכים של הלומד ( למשל ניהול חנות או תיק השקעות , ניתוח דילמות מחיי הילדים על ידי משפט ציבורי . ( משימות כאלה יוצרות העברה יעילה בין הנעשה בכיתה לבין הנעשה בחיים , והתלמידים יוכלו לדווח על העברה זו ואף לבחור בה תוך צפייה קדימה לעבר צורכיהם כמבוגרים .  אל הספר
רמות