משימות באזורי האתגר וההצלחה

משימות באזורי האתגר וההצלחה ויגוצקי ( Vygotsk y , 1988 ) קבע את המושג Development " ( ZPD ) "Zone of Proximal שפירושו "הטווח הרחוק של ההתפתחות . " הכוונה היא למרחק בין רמת הביצוע הגלויה של הלומד ללא עזרה ותיווך , לבין רמת הביצוע המושגת לאחר קבלת עזרה . לומדים אשר עזרה של גורם חיצוני תשנה מעט מאוד את ביצועם , יוגדרו כבעלי טווח צר של התפתחות . לעומתם , לומדים שישתנו בצורה משמעותית על ידי עזרה מבחוץ , יוגדרו כבעלי טווח התפתחות רחב . המשמעות היא שלכל לומד יש מדד למידה המתבטא בפער בין הישגיו לפני למידה ולאחריה . הרעיון של ויגוצקי בדבר טווח הלמידה ניתן להרחבה ולהעמקה באמצעות המושג של "אזור ההתמודדות . " אפשר לדמות את היחסים בין התלמיד למלמד במעין מרחב תלת ממדי בו התלמיד עומד בתחתית המרחב , והמורה עומד על המרחב ( דמיינו קובייה שעליה המורה ובתחתיתה התלמיד . ( תפקיד המורה להעלות את התלמיד לאותן נקודות במרחב שנקבעו על ידו ( מטרות בתוך משימות . ( התלמיד מגיע עם קווי התחלה שונים ביחס לכל מטרה שהוצבה לו על ידי המורה , ועליו לעבור מרחק מסוים מקו הבסיס שלו לעבר המטרות המוצבות במעגל הלמידה . הבעיה המר...  אל הספר
רמות