משימות התואמות להגדרת המטרה ולהנמקתה

משימות התואמות להגדרת המטרה ולהנמקתה העיקרון הראשי לבחירת משימות הוא המטרה והנמקתה . צריך לזכור כי בהגדרת המטרה במונחי תוצר הוצגו משימות אשר ביצוען המלא מדגים את השגת המטרה ואת ההנמקה להן . סעיף זה דן אפוא לא במשימה הסופית , אלא במשימות הביניים עד להגעה לתוצר הסופי . נציג שלוש דוגמאות לכך מתחומים שונים : מטרת התוכנית היא "הלומד יבין את הגורמים לזיהום האוויר" כדי שיוכל לשמור על סביבה נקייה כחלק ממערכת עמדות והרגלים בתחום האקולוגיה ( ההנמקה למטרה . ( במצב זה חייבות המשימות להכיל תכנים הקשורים בזיהום אוויר . גם אם המתכנן יגיע למסקנה כי ללומדים יש בעיות בהבנה של סיבות ותוצאות מורכבות ( מטרה קוגניטיבית , ( רצוי שיציג משימות המדגישות סיבה ותוצאה בתוך התחום של זיהום האוויר , ולא יצא למשימות "נקיות מתוכן" בהן יפעל לבירור סיבות ותוצאות , כי הוא עלול בכך לבלבל את תלמידיו ולסכן את כושר ההעברה שלהם ממשימות נקיות מתוכן למשימות זיהום האוויר . מטרת התוכנית היא : "הלומד ישווה קריטריונים שונים בו זמנית וינמק את השוואתו . " זוהי מטרה קוגניטיבית מכיוון שפעולת ההשוואה חוצה תחומים ואפשר להעבירה ( ליישם ) ל...  אל הספר
רמות