מאפייני המשימות בחינוך קוגניטיבי

מאפייני המשימות בחינוך קוגניטיבי למשימות המוטלות על הלומד יש חשיבות רבה בהנעתו ללמידה . הנחת היסוד היא שכל לומד רוצה להצליח , ויש לבנות לו את המשימות כך שיהיו בהן הרבה הצלחות המובילות לבנייה של ערך העצמי , מוקד שליטה פנימי , תחושת מסוגלות והנעה פנימית .  אל הספר
רמות