למידה יחידנית

למידה יחידנית למידה יחידנית מתייחסת למצב שבו יש לומד יחיד ומולו מלמד מבוגר , מחשב או מרכז למידה . היתרון המרכזי ללמידה זו הוא התאמה מלאה של כל תהליך הלמידה לקצב התקדמותו של הלומד . השונות הגבוהה בין לומדים מבליטה את הפוטנציאל העצום הקיים בלמידה יחידנית , וראוי להשתמש בה עם ילדים חריגים ( מיוחדים ומחוננים . ( כך , למשל , ידוע כי הלמידה היעילה ביותר אצל מחוננים היא באמצעות חונכים מהחיים ( בעלי מקצוע מומחים ) המדריכים אותם בביצוע פרויקטים שונים . למידה יחידנית היא יעילה מאוד , אולם גם צרכנית גבוהה של כוח אדם , זמן וכסף , וקשה להפעילה במערכות גדולות . היא איננה גישה או שיטה , אלא עוד כלי ארגוני בארגז הכלים של בוני תוכניות לימודים .  אל הספר
רמות