קבוצות

קבוצות בפרק על הלמידה השיתופית ( עמוד ( 146 פירטנו את יתרונותיה של העבודה בקבוצות , בהנחה שיש בה למידה שיתופית . חשוב לזכור כי ללמידה בקבוצות יש חיסרון מרכזי והוא איבוד השליטה של המורה על תהליכים המתרחשים בקבוצה , כשאחת מתוצאותיו היא הסכנה שלומדים ( בעיקר חלשים ) יפתחו תלות בחבריהם ויקטינו את פוטנציאל הלמידה עצמאית . כדי להפיק מהעבודה הקבוצתית והלמידה השיתופית את המרב יש לוודא שהכיתה מאומנת בבחירת יו"ר לקבוצה ; בניהול דיון , בהקשבה יעילה ; בנתינת משוב נאות ; באיסוף החלקים לצורך יצירת השלם , ביכולת לסיוע הדדי ועוד ( להרחבה עיינו ריץ . ( 1997 , ' המורה לא יכול לפקח על הנעשה בכל קבוצה , לכן חשוב להבטיח כי אותם תהליכים שהמורה מניח שמתרחשים בקבוצה , אכן יתרחשו . לדוגמא , אם המורה מניח שיתבצע שיתוף פעולה , עליו לתת משימה המחייבת שיתוף פעולה בין הלומדים , ולדאוג שהתקשורת הבין אישית תהיה נכונה . אחרת יפתור תלמיד אחד את הבעיה הקבוצתית , והתלמידים הזקוקים לתמיכה והבעה לא יקבלו זאת . ארגון הקבוצות יכול להיות על ידי הלומדים או על ידי המורה . יש לשים לב שעל אף העובדה שמאפשרים חופש בחירה , הרכבי הקב...  אל הספר
רמות