צורות ארגון שונות של מסגרות הלמידה

צורות ארגון שונות של מסגרות הלמידה בהיבט של החינוך הקוגניטיבי אפשר לארגן את היחידה הלומדת ( מלמד ולומדים ) בצורות ארגון שונות . צורת הארגון מתייחסת לדרך שבה מעמידים המורים את "במת הלמידה" במרחב הפיזי של הלמידה . אפשר למצוא מספר צורות ארגון בסיסיות , כמו : הכיתה כשלם בה מתקיימת בדרך כלל הוראה פרונטלית , חלוקת הכיתה לקבוצות או לזוגות ( הוראת עמיתים ) בה מתקיימת בדרך כלל הוראה שיתופית , למידה והוראה יחידנית . חשוב לשים לב כי צורות הארגון השונות אינן מחייבות שהלומדים יהיו בני אותו גיל , ואפשר ליצור קבוצות לימוד רב גיליות ( עיינו למשל בספרם הקלאסי של גודלר ואנדרסון , . ( 1976 להלן מספר צורות ארגון ידועות ועקרונות לשימוש יעיל בהן .  אל הספר
רמות