מי מלמד

מי מלמד הלמידה העצמאית אינה מתייחסת אך ורק ללומד היושב לבדו ומלמד את עצמו בעזרת ספרים או מאגרים ממוחשבים . הלומד העצמאי אמור להיות לומד יעיל גם מאנשים המומחים לתחומים מסוימים . ועליו להיות גם בתפקיד של מלמד אחרים , עם כל היתרונות שבכך . מכל מקום , יש חשיבות רבה למלמדים אנושיים ( כולל למידה מרחוק ) מכל הסוגים , בהתאם למטרות ולדרכים היעילות להגיע אליהן . המלמדים העיקריים בחינוך הקוגניטיבי הם המורה והמחנך הקלאסיים ; תלמיד " חזק" לתלמידים חלשים ; כל לומד לכל לומד אחר ללא קשר לרמתו בתחום ; מומחים מבחוץ המגיעים לבית הספר או שהלומדים מגיעים אליהם ; הורים ומבוגרים בקהילה שאינם מומחים . במשפחות רבות ישנם סבים וסבתות ודודות ודודים , ויש בכולם פוטנציאל גבוה מאוד להיכנס לכיתה ולהיות שותפים בתהליך הלמידה . מבוגרים אלה יכולים להשתלב בתוכנית העבודה של המורה ולחנוך לומדים שונים , ונוסף הם יכולים להביא את ניסיונם בחיים , סיפוריהם האישיים , כחלק מהבאת החיים לתוך כותלי הכיתה . מחשב המחשב מהווה היום דמות מרכזית בלמידה העצמאית , וכדאי להתעמק בו מעט . הרעיון המרכזי הוא לשלב בחינוך קוגניטיבי את המחשב ויתרונו...  אל הספר
רמות