בנייה של משימות

בנייה של משימות בחינוך קוגניטיבי יש לתכנן יחידות לימוד שבהן התלמידים בונים בעיות בעצמם ולא מקבלים אותן מהמורה ( עיינו בניית אסטרטגיה בעמוד . ( 198 בנייה עצמית מגבירה את המודעות לתהליך הלמידה , והופכת את הלומד לפעיל בעיצוב הידע . מודעות זו מסייעת בזיכרון לטווח ארוך ותורמת ללמידה משמעותית . בנייה של בעיות מגדילה גם את יכולת ההעברה ( בן עמרם , , ( 2000 מכיוון שבבנייה הלומדים חושפים את העקרונות והאסטרטגיות המונחים ביסוד הפתרון , ואלה מאפשרים להם העברה יעילה יותר . תהליך הבנייה מדרבן את הלומד להפעיל תהליכים ברמה גבוהה של רכיבי על החושפים אסטרטגיות משותפות למשימות רבות , ומשלב עשייה פעילה בהתאמת התוכן לאסטרטגיה . עבודה ברמת הפשטה גבוהה כזו מאפשרת סיכוי רב יותר להעברה למשימות חדשות שלהן הלומד לא אומן . על המורה לכוון את הלומדים לידי ביצוע העברה שתייעל את הלמידה ותשפר את הישגי הלומדים . הלומדים חייבים להיות מצוידים בתהליך ( אסטרטגיה ) ברור לבניית המשימות במקצועות השונים , כמו : בניית שאלות טרם לימוד הנושא , הכנה לבחינה , בעיות במתמטיקה ועוד . התלמידים יבנו שאלות ברמות קושי שונות , ולאחר דיון ע...  אל הספר
רמות