פתרון של משימות או מתן תשובות לשאלות

פתרון של משימות או מתן תשובות לשאלות זו הדרך המצויה והמקובלת , בה המורה מציב ללומד משימות שונות ( על הלוח , בחוברת עבודה ) ועליו לפתור את המשימה בהתאם להוראות או לשאלות שניתנו .  אל הספר
רמות