למידה על־ידי צפייה כאשר המלמד מדגים

למידה על ידי צפייה כאשר המלמד מדגים ההדגמה או למידה בצפייה ( modeling ) מתייחסת לדרך בה המורה מציג ומדגים כיצד לבצע את המשימה . הצגות תכלית של פתרון אסטרטגיה , רפלקציה וקבלת החלטות יכולות להוות דגם יעיל ללומד לצורך הבנה של התוצר הרצוי . מורה יכול להדגים כיצד הוא משתמש באסטרטגיה לניהול זמן , ולאחר מכן ללמד את האסטרטגיה לתלמידיו . ( Butler & Wine , 1995 ) גם התלמידים עצמם מהווים זה עבור זה דגם יעיל במצבים רבים , ולפעמים אף בצורה משמעותית יותר מאשר המורים , בכך שהם יוצרים אזור התפתחות קרוב יותר מאשר מוריהם . הדגמה חוזרת ונשנית ( תרגול ) של חשיבה בקול או כל אסטרטגיה אחרת , מופנמות אצל הלומדים ומהוות חלק אינטגרלי של דרכי הלמידה שלהם . בהכשרת מורים הכרחי שמדריך פדגוגי ידגים לכיתתו את דרך ההוראה הרצויה , כך שהלומדים יבינו את הרצוי על דרך החיוב ( מה יש לעשות ) ולא על דרך השלילה . על פניה נראית ההדגמה כהיפוכה של הלמידה העצמאית . יש בה סכנה גדולה של ביטול העצמאות , ואיום על תחושת המסוגלות ומוקד השליטה הפנימי . לכן יש לנהוג בה בזהירות ולהפעילה רק באותם מצבים בהם ניתן לנמקה בבירור . במילים אחרות ,...  אל הספר
רמות