תרגול

תרגול בפרק השני הבחנו בין רכישה להעברה , ובתוך תהליך הרכישה הבחנו בין "טיפוס" לעבר המטרה לבין תרגול ושינון המטרה . התרגול והשינון הם מושגים די דומים אשר ביסודם עומד העיקרון של חזרות רבות על הנלמד ( להלן נשתמש רק במושג תרגול . ( השינון והתרגול הם הכלים המרכזיים בהגעה לאוטומציה ונראה שתמיד ישנו מקום לשינון נוסף , בבחינת "אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים , לשונה פרקו מאה ואחת" ( תלמוד בבלי מסכת חגיגה דף ט עמוד ב . < התרגול נועד , כאמור , להביא את הלומד לידי אוטומציה שפירושה פעילות מהירה ללא שגיאות ובמאמץ מנטלי מזערי . האוטומציה שנוצרה בעקבות התרגול מאחדת את הפסיעות הקטנות של סדר הפעולות ( אלגוריתם , ( ובונה יחידות גדולות יותר בזיכרון . מבנים אלו יוצרים שינויים איכותיים בתהליך העיבוד , ובעת השליפה די אפוא בצעד אחד ראשון כדי להפעיל את כל השלם . ( Logan , 1990 ) התרגול מבטיח קשרים חזקים יותר במעגלים האלקטרוכימיים , והחומר יחוזק אפוא גם במערכות הפסיכולוגיות וגם במערכות הפיזיולוגיות בעת ובעונה אחת ( קניאל , . ( 2001 נושא התרגול הופיע במפוזר במקומות רבים בספר , וזו ההזדמנות לרכז בקצרה את הרעיונות ...  אל הספר
רמות