ניהול דיון

ניהול דיון בניהול דיון מבחינים במספר שלבים : השאלה : יש לנסח שאלות מנחות או שאלות המצביעות על התלבטות לגבי ההמשך ( יעיל מאוד למנחה הדמוקרטי . ( שאלות פתוחות מעוררות שיחה , שאלות סגורות מדכאות אותה . הסיכום : שלב הסיכום יעיל לצורך מעבר משלב לשלב בתוך הדיון ולצורך שמירת הדינמיות של הדיון . סיכום ביניים וארגון המסרים יעיל גם למצבי מתח או להפסקת משתתף פטפטן . ההכוונה : הוראות המובילות למטרה ( אנא דברו רק לאחר אישור ממני . ( החזרת הקבוצה לקו הדיון : מספר משפטים טובים המסייעים להחזיר קבוצה לקו הכללי של הדיון : " רק רגע אני ממש מבולבל , להיכן הגענו ביחס למטרת הדיון " ? " אני מקשיב מספר דקות ושואל את עצמי , כיצד נושא הדיון מתקשר כעת עם השאלה שהצגתי " ? התמודדות עם טיפוסי אישיות ישנם טיפוסי אישיות שונים המשפיעים על הדיון . חלקם מייעלים ומשפרים את הדיון , וחלקם יוצרים מכשולים . להלן אפיון קצר של כל טיפוס , ורעיונות כיצד להתמודד עמו .  אל הספר
רמות