מבנה וארגון הקבוצות

מבנה וארגון הקבוצות הדיון הוא תהליך המתרחש בקבוצה , ולעתים קרובות המלמד הוא למעשה יו"ר הכיתה במצבי דיון . המנחה הוא מעין מנהיג לא פורמלי האחראי על תפקודה התקין של הקבוצה ועל יכולתה להגיע למטרותיה . ניתן למקם את סגנונות ניהול הדיון על פני רצף . בקצה אחד נמצא הסגנון הדמוקרטי , כמו בכנסת , ובקצה השני סגנון אוטוקרטי , כמו מפקד בצבא . לעתים יכולה הקבוצה לקבוע לעצמה באיזה סגנון לעבוד , ולעתים מוטל עליה הסגנון מבחוץ . בלי קשר לסגנון הניהול של הקבוצה , חייבים לשרור בקבוצה מספר תהליכים הכרחיים : • הגדרה ברורה של מטרה / משימה / בעיה . מידע מעודכן ומאורגן לכל הקבוצה . בהירות ביחס לסדרי ההחלטה ( מדמוקרטי ועד סמכותי . ( עקרונות יעילים בתקשורת בין אישית ( תמיכה , הבנה , הסכמה , ביקורת . ( יכולת הפקת לקחים , למידה והתפתחות . כאשר מטרות הקבוצה נוטות לכיוון התמיכה הרגשית , אזי מסגרת המשתתפים קבועה , ההנחיה מאוד לא פורמלית וצומחת מהקבוצה , ואין מרכיבים פורמליים כמו סדר יום , סדר דוברים , לוח זמנים ועוד . כאשר מטרות הקבוצה נוטות לכיוון המשימתי , עליה להיות פורמלית יותר , עם לוח זמנים ברור ומסגרת לא קבועה...  אל הספר
רמות