דיון

דיון את הדיון נבחן בעיקר מנקודת מבטו של המלמד הנדרש לדיון כחלק מתוכנית ההוראה . בנוסף , משתמשים בדיון בקשת של מצבים שונים , כמו ישיבות מורים וישיבות הורים . יחד עם זה יש דיונים רבים בהם משתתפים הלומדים ללא המלמדים , בעיקר בעבודה בקבוצות . להלן אפוא מספר עקרונות משותפים לכל המשתמשים בדיון באשר הם .  אל הספר
רמות