פעילויות הלומד והמלמד

פעילויות הלומד והמלמד אל תגיד יותר מדי שאתה צודק , המורה ! תן לתלמידים שיכירו בכך ! אל תאמץ את האמת יותר מדי , היא איננה סובלת זאת . תקשיב כש אתה מד בר . ברטולד ברכט בסעיפים הקודמים סקרנו את העקרונות השונים שעליהם צריך להתבסס המתכנן בבואו לקבוע את תוכנית ההוראה לשלביה ( להלן מפת ההוראה . ( בפרק זה נתמקד במגוון הפעילויות האפשריות של לומדים ומלמדים , אשר מתוכן צריך המתכנן לבחור את המתאימות ביותר . להזכיר שוב , תרשים 5 ( בעמוד ( 184 מארגן את הפרק הזה בצורה נוחה .  אל הספר
רמות