חקר וגילוי

חקר וגילוי בסעיף זה אנו מאירים את החקירה כדרך הוראה המשרתת מטרות אחרות . דרך זו היא רבת פנים ומגוונת וניתן ליצור בה צורות שונות . כך , למשל , נושא החקירה ושלבי המחקר יכולים להיות מכוונים על ידי המורה או נבחרים על ידי הלומדים . הכיתה כולה מתכננת , והקבוצות מבצעות . ביצוע המחקר נעשה בקבוצות וביחידים , והערכת התוצרים מתקיימת במליאה . כל האפשרויות האלה משלבות את היתרונות של למידה שיתופית ולמידת חקר בתחום ההישגים הלימודיים ושיפור התקשורת הבין אישית ( שרן , שחר ולוין , ; 1998 ריץ , ; 1997 לזרסון , . ( 1995 siavin , 1996 ; Cooper , ; 1999 למידת חקר אינה חייבת להיות מוגבלת לביצוע מחקר המתפרש על זמן רב ( נושא אישי . ( אפשר להסתפק בהוראה הנושאת אופי מחקרי בעצם "חקירת הבעיה" בדיון מונחה . המלמד מעודד את הלומדים לשאול שאלות , לנקוט עמדות , לבצע חקירה לוגית על מסמך המונח לפניהם ( למשל מגילת העצמאות , ( לזהות אילו יחידות מידע חסרות ומה רמת הביטחון של הדיסקים . המלמד יכול להוסיף מידע חדש כדי לגרות להמשך חקירה , ולהציע סיכומים שיש בהם סתירה . אפשר לשלב את למידת החקר עם למידה שיתופית או עבודה בזוגות או...  אל הספר
רמות