אסטרטגיה לבניית אסטרטגיות (לפי תרשים)

אסטרטגיה לבניית אסטרטגיות ( לפי תרשים ) בפרק על הלומד והמלמד הרפלקטיביים הדגשנו כי תהליכי רפלקציה ומטה קוגניציה יעילים אצל הלומד העצמאי , יתבטאו באינטראקציה בין מרכיבים שונים באדם ומרכיבים שונים במשימה . התוצר הסופי יתבטא לא רק בבחירה אלא גם בבנייה של אסטרטגיה יעילה , הפעלתה בשלבים הנכונים כולל בקרה ופיקוח ( איך או כיצד ) במקום הנכון , בזמן הנכון ( מתי והיכן , ( כשמעל הכול יוכל המשתמש ברפלקציה ומטה קוגניציה לנמק מדוע הוא עושה זאת . להלן נסביר כיצד , בנוסף להפקת כללים באמצעות תהליכים , נוכל להקנות ללומד ולמלמד אסטרטגיה לבניית אסטרטגיות שונות חוצות תחומים . תרשים 6 ילווה אותנו בהסבר תהליך בנייה של אסטרטגיה כלשהי . בצד ימין נמצאים בתוך מלבן גדול תכונות אופטימליות של האסטרטגיה . תכונות אלה פורטו במקום אחר ( עיינו בפרק על העברה , עמודים ( 128-117 ונחזור עליהן בקצרה . אסטרטגיה היא תוכנית לביצוע משימה המכילה מספר פעולות מנומקות וחלופות אפשריות למקרה של אי הצלחה באחד השלבים . היא מובנית ונותנת הנחיה לכל צעד ( מתי , היכן ובאילו תנאים יש להפעילה . ( התוכנית יעילה ומשיגה את מטרתה כאשר יכולות להי...  אל הספר
רמות