פעלתנות

פעלתנות במושג "פעלתנות" הכוונה היא לתהליך בו הלומד עסוק בלמידה ומפעיל את גופו ותודעתו כדי להגיע למטרות . הרעיון ידוע מאז קונפוציוס : "אני שומע אני שוכח , אני רואה אני זוכר , אני עושה ואני מבין " . המושג פעלתנות נע על רצף , כאשר בקצה הנמוך המורה מרצה או נואם ללא פעילות של הלומד . מעט יותר פעלתנות תהיה כאשר הלומד מסכם את החומר תוך כדי כתיבה . בקצה הגבוה של פעלתנות נמצא למידה בה יש לנתח בעיה ולהציב לה מספר אפשרויות ולדון עליה . היתרון הגדול של הפעלתנות נגזר מהתיאוריה של פיאז'ה , ( Piaget , 1985 ) הטוען כי תוך כדי חשיפה לעולם מסביב נבנים אצל האדם מבנים ( סכמות ) המבטאים קשרים בין מערכות שונות של מסרים . מבנים אלה הם ייחודיים לאדם , וצמיחתם תלויה במידה רבה בדרך שבה האדם פועל בסביבתו . המסרים הנקלטים עוברים תהליכי שינוי בתוך המבנים של הפרט ( הטמעה , ( או שהאדם משנה את המבנים שלו כדי להתאימם למסרים הנקלטים ( התאמה . ( תהליכי ההטמעה וההתאמה יוצרים אצל הפרט סכמות ייחודיות לו המקלות עליו להמשיך ולפעול בסביבתו . ברגע שהלומד פעיל בתהליך הלמידה , יש סיכוי טוב שהסכמות שלו ישתנו בהתאם לאופי הייחודי ש...  אל הספר
רמות