יעילות

יעילות יעילות מתייחסת לשיקולי עלות-תועלת של הדרכים השונות להשגת המטרה . יעילות מתבטאת במטרות המושגות בזמן הקצר ביותר ובמינימום השקעת משאבים ( רמת המורים , שעות הוראה , כסף . ( ישנן מטרות אשר קל להשיגן בהרצאה פרונטלית לתלמידים רבים בשכבות גיל שונות ( טלוויזיה במעגל סגור עם מסכים גדולים . ( לעומתן ישנן מטרות אשר ניתן להשיגן בקבוצות קטנות או בעבודה יחידנית . כאשר מנתחים את דרכי ההוראה האפשריות , ניתן לעתים קרובות לחלקן לאלה היעילות מאוד אולם צורכות זמן רב ומשאבים , כמו : עבודה יחידנית , למידת חקר ומשפטים מבוימים , לעומת אלה היעילות פחות וצורבות פחות משאבים , כמו : הוראה פרונטלית . בעזרת בדיקת יעילותן של דרכי ההוראה ניתן לשחרר זמן ומשאבים ממטרה אחת לטובת מטרה נוספת . יוצא אפוא כי בכל בחירה של דרך הוראה יש צורך לבדוק את מרכיב היעילות כנגזר מתוך המטרות . מרכיב חשוב ביעילות קשור בבזבוז זמן השיעור . מחקרים מראים כי קיים ניצול של פחות מחמישים אחוז מזמן השיעור . כדי למנוע זאת יש להגיע בזמן לשיעור , לחלק דפים במקום לדרוש העתקה מיותרת מהלוח , לדאוג מראש לספרים ואמצעים רלוונטיים ועוד .  אל הספר
רמות