השקעת רוב הזמן במעט מטרות ולא כיסוי שטחי של הרבה מטרות

השקעת רוב הזמן במעט מטרות ולא כיסוי שטחי של הרבה מטרות מרכיב חשוב בחינוך קוגניטיבי הוא קביעת סדר עדיפויות בהשגת מטרות . רכיב מרכזי בסדר עדיפות מתבטא בכמות הזמן המוקצבת לכל מטרה . ניתוח המציאות בבתי הםפר מצביע על פריסה רחבה מאוד של מטרות , בניסיון להכניס הרבה מטרות לתוך זמן מוגבל . התוצאה היא קפיצה ממטרה למטרה , כיסוי שטחי של המטרות , סחיטת אנרגיה גבוהה ושחיקה רבה של צוות בית הספר . דברים רבים מדי לעשייה ומעט זמן המוקצה להם , זהו מתכון בטוח לכישלון . הפתרון לכך הוא ניתוח נכון ויעיל של הזמן המוקצה ללמידה והוראה , ומיקוד במעט מטרות בטוחות ולא במטרות רבות שספק אם הן ברות השגה ( מיקוד מטרה מבחינת זמן השקעה . (  אל הספר
רמות