עומס רב של מטלות ואופן הצגתן משפיעים על ניהול הזמן

עומס רב של מטלות ואופן הצגתן משפיעים על ניהול הזמן עומס רב של מטלות "מושך" זמן רב מדי מתקציב הזמן , ובתנאים אלה גם לומדים בעלי יכולת גבוהה לניהול זמן ייאלצו ללמוד בערב שלפני הבחינה , להגיש עבודות באיחור ו"לעגל פינות . " יש לומדים אשר קושי במשימות גורם להם להערכת זמן שגויה ( בדרך כלל הערכת יתר של זמן , ( ועלול להביא את הלומדים לתחושה של " טביעה" בים של דרישות ולעמדה של אי יכולת להתמודד עם המטלות הלימודיות . אופי הצגת המטלות ללומדים במהלך שנת הלימודים עלול , אף הוא , להשפיע על ניהול זמן . לדוגמא : לאחר מספר שבועות לימוד שבהם לא הטיל המורה מטלה , הוא מטיל בהפתעה משימה קשה ומגביל את זמן ביצועה לשבוע . בכך הפר המורה את איזון תכנון הזמן ( אצל אלה שתכננו אותו . ( מאידך , אילו הטיל המורה משימה בלא לדרוש את סיומה במועד קרוב יחסית , ייתכן כי המשימה לא הייתה נכנסת כלל לסדר הזמנים המתוכנן של רבים מהלומדים , מפני שמבחינתם ניתן לדחות אותה לזמן לא מוגדר . השליטה היא מאפיין בעל הקשר החיובי החזק ביותר להישגים לימודיים . ככל שתחושת השליטה בזמן טובה יותר , כך ההישגים הלימודיים גבוהים יותר . ( Tesser , 19...  אל הספר
רמות