חלוקת הזמן לצורך למידה לקראת שליטה

חלוקת הזמן לצורך למידה לקראת שליטה כמות הזמן וחלוקתו מהוות גורם מרכזי ברעיון של למידה לקראת שליטה . ( Bloom , 1986 ) לדעתו של בלום , חלק גדול מהצלחת הלומד תלוי ביחס בין הזמן המושקע בלמידה לזמן הנדרש לכך . מורים נותנים לכיתה זמן השקעה שווה , אבל התלמידים שונים אלה מאלה בכמות הזמן הנדרש להם ללמוד . כך גדל הפער בין התלמידים , ובשלבים מתקדמים של הלמידה בא הפער לידי ביטוי לא רק בזמן ההשקעה אלא גם בתוכן הלמידה . כמו כן נודעת חשיבות לאיכות ההוראה , שגם היא מתבטאת בצורך של התלמיד להשקיע זמן רב יותר כדי לחפות על הוראה לקויה . בלום סבור כי כל הלומדים מסוגלים להגיע לרמות למידה גבוהות , וההבדל ביניהם נעוץ רק בכמות הזמן להשקעה ובדרך חלוקתו . בלום סבור שרק כחמישה אחוזים מן התלמידים אינם מסוגלים להשיג ציונים של תשעים ומעלה . כל היתר הם תלמידים שבהשקעת זמן נכונה ישיגו את המרב . בעקבות גישתו של בלום הוגדרו קריטריונים ברורים למעבר משלב לשלב , וכן מבחנים רבים ומשוב מיידי לתלמיד . ברגע שהתלמידים ראו שהם מסוגלים להדביק את רמת הכיתה ולהצליח , ולו גם במחיר של השקעת זמן רבה יותר , עלתה רמת ההנעה שלהם ועמה גם...  אל הספר
רמות