דרישות־קדם הכרחיות

דרישות קדם הכרחיות בדרך כלל יש לכל יחידת לימוד דרישות קדם המתנות את הצלחת הלומדים בהשגת המטרות שהציב המלמד . רכיבים אלה יכולים להימצא בתחומים שונים ומגוונים כמו , למשל , רכיבי התוכן במטרות , פעולות קוגניטיביות , גורמים בהנעה וכאישיות הלומד ועוד . אפשר להבחין בשלושה סוגים של דרישות קדם : א < דרישות קדם הכרחיות להשגת המטרות . ב ) דרישות קדם המסייעות להשגת המטרות . ג ) דרישות קדם הכרחיות המסייעות למהלך השיעור . דרישות קדם הכרחיות להשגת המטרות במושג "הכרחיות" הכוונה לאותן דרישות קדם שבלעדיהן לא תושג המטרה . כך אוצר מילים הוא דרישת קדם הכרחית להבנת מאמר . כדי להבין את חוק השוויון במשוואות , אין צורך בדרישת קדם בתחום תוכן הבעיה , אולם ברגע שצריך לפתור משוואה שיש בה חיבור וחיסור מספרים , חייב הלומד לדעת זאת כדי לפתור את המשוואה . דוגמא אחרת לדרישת קדם קשורה בשיטת החנייה של בני ישראל במדבר ובסדר היציאה מתנייה למסעות . מתברר ששיטת החנייה מצריכה אוריינטציה במרחב הגיאוגרפי של מדבר סיני ובכיווני רוחות השמים . דרישות הקדם ההכרחיות להשגת המטרה נשענות אפוא על אפיונים ברורים של תוצרי הלמידה ( הגדרת המ...  אל הספר
רמות