מעגל הלמידה וההוראה

מעגל הלמידה וההוראה המושג "מעגל הלמידה" בא לאפיין יחידה ארגונית קטנה לתכנון וביצוע למידה יעילה ( מעין מולקולה של הלמידה . ( בכל מעגל למידה ישנו מפגש של מספר תודעות ( מורה , מלמד , כותב ספר הלימוד ועוד ) וישנם מספר שלבים רצויים ; הגדרת המטרה ליחידה במונחי תוצר והנמקתה ; חלוקת המטרה לתת מטרות כולל ארגון גרפי ; קביעת דרכי ההוראה להשגת המטרה וארגון גרפי שלה ( מפת הוראה ;< תכנון הפסיעות ( השיעורים ) להשגת המטרה ; ביצוע התכנון תוך התאמות מתבקשות ( הערכה מעצבת ;( ביצוע משוב לתכנון ולביצוע ( הערכה מסכמת . ( בכל תוכנית למידה יש לקבוע אפוא את מעגל הלמידה הקטן שיהווה את יחידת התכנון הקטנה . סך כל מעגלי הלמידה יצטרף לשלם אחד גדול שיבטא את מפת המטרות וארגונה מחדש למפת הוראה .  אל הספר
רמות