עקרונות

עקרונות את העקרונות ב"איך ללמד" ניתן לחלק לשתי קבוצות : הקבוצה הראשונה מכילה את העקרונות המשותפים לכל תוכניות הלימודים , אולם האחריות לפרטן מוטלת על בוני התוכנית . בקבוצה השנייה ניתן למצוא את העקרונות הנחשבים כמובנים מאליהם ואשר אין צורך לפרטם בתוכנית הלימודים , מכיוון שמצופה מהמורה שיפעילם בכל מצב הוראה ( תמיכה , הומור . ( בפרק הבא נפרט את המרכיבים של הקבוצה הראשונה , בפרקים 14 , 13 נפרט את המרכיבים של הקבוצה השנייה .  אל הספר
רמות