פרק 12: תכנון הדרכים להשגת המטרות (איך ללמד)

פרק : 12 תכנון הדרכים להשגת המטרות ( איך ללמד ) רבי אלעזר בן שמוע אומר : יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך וכבוד חברך כמורא רבך ומורא רבך כמורא שמים . משנה מסכת אבות פרק ד , משנה יב לפני קביעה סופית של תוכנית ההוראה ( עיינו להלן מפת ההוראה ) יש להציב מסד נתונים מאורגן , ממנו תיגזר מפת הוראה ( תוכנית ההוראה המוצגת בצורה גרפית ) מנומקת . מכיוון שפרק זה הוא ארוך ומורכב , הוספתי לו תרשים מארגן ( תרשים . ( 5 אפשר לראות כי מסד הנתונים לתוכנית ההוראה מאורגן באופן הבא : בראש ובראשונה יש להציב את העקרונות המנחים את הבניית התוכנית ( מעגל הלמידה , מיקוד מטרה , תהליכים , חקר וגילוי ועוד . ( לאחר הצבת העקרונות עוברים למסד נתונים בחמישה תחומים עיקריים : פעילויות הלומד והמלמד ; מי המלמד ; צורות ארגון שונות ; מאפייני המשימות ; ורכיבי ההטרוגניות . כל מסד הנתונים הזה על עקרונותיו ותחומיו מתארגן ומשתלב לכדי מפת הוראה מנומקת .  אל הספר
רמות