שילוב בין מטרות קוגניטיביות לבין מטרות אחרות

שילוב בין מטרות קוגניטיביות לבין מטרות אחרות לסיום פרק המטרות נבחן שאלה עקרונית . האם ללמד פעולות קוגניטיביות במקצועות נפרדים המיועדים לפיתוח חשיבה , כמו העשרה אינסטרומנטלית , או ללמד חשיבה בתוך מקצועות הלימוד הקיימים ממילא בבית הספר ?( 1 994 McGilly , ) אם נלמד את הפעולות הקוגניטיביות בתוך מקצועות שונים , "יבלע" התוכן של המקצוע את הפעולות , והעברה חיובית תהיה מינימלית . מאידך , אם נלמד את הפעולות הקוגניטיביות בתוכן דל כמו צורות , יתקשה הלומד להעביר את הנלמד למקצועות הלימוד ולחיים . המסקנה המומלצת היא שילוב בין מטרות קוגנטיביות לאחרות וזרימה קבועה של מטרות ותכנים מהקוגניציה למקצועות הלימוד וחוזר חלילה . מכיוון שחשוב שהפעולות הקוגניטיביות תזרומנה בתוך תכנים של הלמידה הרגילה , מומלץ לשלב בו זמנית שני מישורים של תוכנית : במישור הראשון נמצאות המטרות הקוגניטיביות במרכז התוכנית , ובמישור השני נמצאות מטרות תוכנית הלימודים במרכז . מ » קת במטרה קתנ » ט » ב > ת הדוגמא הבאה תמחיש לקורא את חשיבות המיקוד במטרה קוגניטיבית . המורה לספרות רוצה לשלב בין הכושר להגדיר ( מטרה קוגניטיבית ) לבין ההגדרה של ...  אל הספר
רמות