ארגון התוצר (מפת מטרות)

ארגון התוצר ( מפת מטרות ) לאחר קביעת מטרת התוכנית במונחי תוצר , יש צורך לפרק את המטרה לרמות הנמוכות ביותר ולהציגן בצורת הארגון היעילה ביותר לצורך הפקת התוצר . מכיוון שהתוצר אמור להיות מאוחזר ( נשלף ) ממאגר הזיכרון , מפת המטרות היא הדרך היעילה ביותר שבה המטרה ורכיביה השונים ( עד הקטנים ביותר ) מאוחסנים במאגר כך שישרתו בצורה היעילה ביותר את התוצר . מפת המטרות צריכה להיות מאופיינת בעקביות בתוך רכיביה , בהנמקת הפירוק ממטרת העל ועד ליחידות הקטנות ביותר ( לכידות . ( בנספח 2 ( עמוד ( 368 מוצגת דוגמא למפת מטרות בתחום ניהול מאגר הזיכרון . על רקע מפת מטרות ניתן לייעל את השימוש במושגים הקשורים במטרות לימודיות . המושגים : מטרות על , יעדים , מטרות ביניים ומטרות אופרטיביות , אינם מבטאים רצף אלא מצב דיכוטומי > או שהמטרה היא ביניים או אופרטיבית . ( בפועל נמצאות המטרות על מערכת רציפה ( ואפילו תלת ממדית , ( מכלליות ורחוקות ועד ספציפיות הניתנות לבדיקה . מפת מטרות מאפשרת הגדרה של כל שלב במטרות בהתאם למיקומן במפה . את הקצה העליון של המפה נגדיר כמטרת התוכנית , וזו תיבחר על ידי קובעי המטרה . לקצה התחתון של ה...  אל הספר
רמות