מידת האוטומציה (מומחיות) בביצוע המטרה

מידת האוטומציה ( מומחיות ) בביצוע המטרה אוטומציה פירושה זמינות למרחב העיבוד אוטומציה פירושה שביצוע המשימה נעשה במהירות , ללא שגיאות , ובמאמץ מנטלי מזערי . אוטומציה היא ביטוי לכוחו הרב של הרגל , ומאידך , בתהליכי למידה ראוי לזכור כי "אין דברי תורה נבלעין [ מופנמים , נעשים אוטומטיים ] בלב האדם אלא במי שעייף להם [ מתייגע עליהם " [ ( תנא דבי אליהו זוטא יד . < במונחים של מאגר הזיכרון , הרי הסכמות נמצאות ברמות שונות של זמינות מבחינת העלייה למרחב העיבוד ושליפתן מן המאגר . דוגמא טובה לרמת זמינות מספקת ההבחנה בין אוצר מילים פסיבי לאוצר מילים אקטיבי . אוצר מילים פסיבי פירושו הבנתה של מילה בקריאה ושמיעה בלבד , ואילו אוצר מילים אקטיבי פירושו השימוש שהאדם עושה במילה בכתיבה ובדיבור . לרבים מן הילדים הסובלים מליקויי למידה יש פערים גדולים בין אוצר המילים הפסיבי לאוצר המילים האקטיבי . פער זה מקשה עליהם את ההבעה בכתב , שבזכותה הם יכולים להצליח במבחנים ובשיעורי הבית ברוב המקצועות . השינון מתבטא בחזרות רבות עד שמגיעים לאוטומציה . האוטומציה שנוצרה בעקבות השינון מאחדת את הפסיעות הקטנות של סדר הפעולות ( אלגור...  אל הספר
רמות