צורת האחזור (הבנה, היכר או היזכרות)

צורת האחזור ( הבנה , היכר או היזכרות ) הגדרת המטרה במונחי תוצר מחייבת העמקה בדרך שבה יאוחזרו התוצרים בעת בדיקת התוצר . אפשר לזהות שלוש צורות עיקריות לבדיקת התוצרים : . 1 הבנה . . 2 היזכרות . . 3 היכר . הבנה מתייחסת לתפיסת המשמעות והמובן של רעיון או מושג , ויש בה מספר רמות : • התחושה הפנימית של ההבנה . חזרה על המסר בשפתו של הנמען ( שכתוב . ( התנהגות המתחייבת מהמסר . שאלות מיקרו ושאלות מאקרו על המסר . • זיהוי המסר בתוך מערכת המסווה אותו . יכולת להסביר לאחרים את המסר ולהתאים אותו לרמתם . אפיוני ההבנה לעיל הם מצטברים , כלומר : ההבנה איננה "הכול או לא כלום" אלא עולה ומתקדמת עד היכולת הגבוהה ללמד אותה לאחרים ( עיינו גם אצל פרקינס , . ( 1998 רמה בסיסית של הבנה תתבטא כאשר מגדיר התוצר יציג ללומדים : "לפניכם מאמר המסביר את המושג דמוקרטיה . סכמו במילים שלכם את עיקרי המאמר " . דוגמא אחרת : לפני הלומד מוצגים חוקי ניוטון והוא צריך להסביר אותם במילים שלו וכן לסמן מתוך מספר דוגמאות את אלה המתאימות לחוקים . במצב של הבנה , דרישות הזכירה מהלומד הן מינימליות . שני המצבים הבאים , לעומת זאת , היזכרות והיפר ...  אל הספר
רמות