תיאור המטרה במונחי תוצר

תיאור המטרה במונחי תוצר לאחר שנוסחה המטרה , הובהרו מושגיה ונומקו רכיביה , יש לעבור לשלב הבא ולהגדיר את המטרה במונחי התוצר הסופי המצופה בסוף תהליך הלמידה . כלומר , מה יעשה הלומד בסוף הלמידה ביחס לדברים שלא עשה בתחילת הלמידה . התוצר הסופי אמור לאפיין את המשימה , את ההוראות המדויקות ללומד , ואת הביצוע השלם לבחינתו . ( Mager , 1984 ) נמשיך עם הדוגמא לעיל בה הלומד אמור להשוות בין שתי יצירות באסטרטגיה מסוימת . בונה התוכנית צריך לתאר במפורט את המצב בו יוכל לזהות את המטרה במלואה . עליו להציג שתי יצירות , לנסח את ההוראות ללומד ( לנבחן ) ביחס ליצירות , את הזמן העומד לרשותו , את צורת הבחינה ( ביחידות או בקבוצה , בעל פה או בכתב , ( את הקריטריונים לבדיקת תשובות הנבחנים , ובעיקר את התשובה המלאה שתזכה את הנבחן במלוא הנקודות . אם ההנמקה למטרה היא שהיצירות חשובות ויש לזכור את ההשוואה , יביא בונה התוכנית לתוצר את היצירות הנלמדות . אולם אם ההנמקה למטרד , בנויה על ההנחה כי הלומד צריך לקבל כלים להשוואה , חייב בונה התוכנית להביא יצירות חדשות שלא נלמדו . מונחי התוצר מהווים למעשה את תוכנית ההערכה והמשוב ( המב...  אל הספר
רמות