הנמקה מנקודת מבטה של החברה

הנמקה מנקודת מבטה של החברה חברה לא יכולה להמשיך ולהתקיים כאשר המטרות החינוכיות חייבות להיות מקובלות ומוסכמות על הלומדים . לעתים אין ללומד ראייה לטווח הארוך , והשכנוע הרציונלי לא תמיד מצליח . ברור שאין להתנות את לגיטימיות המטרות בשכנוע הלומד , מכיוון שמטרות רבות יונקות את הצדקתן מתרבות המבוגרים . קיימים שני מקורות עיקריים מהם יש לשאוב מטרות מוצדקות בראיית החברה ונציגיה ( הורים , מורים , בוני תוכניות , קברניטי החינוך . ( המקור הראשון קשור בתחום ניתוח צורכי התלמיד והחברה בעתיד , אשר אינם נשלטים על ידי המבוגרים . צרכים אלה מושפעים מגורמים שאין למערכת החינוכית שליטה עליהם ואשר יקבעו את יכולת הלומד להסתגל לעתיד דינמי ומשתנה . למעשה , חלק גדול מהמטרות הקוגניטיביות , כמו : השוואה , אנלוגיה וקבלת החלטות , מקורן בניתוח צורכי העתיד של הלומד העצמאי מבלי לקבל הבנה והסכמה של הלומד לכך . המקור השני להצדקת המטרות הוא צורכי הלומד הניתנים להשפעה על ידי המבוגרים . אלה נגזרים מתוך סולם הערכים של החברה בה מתבצעת הפעולה החינוכית . מטרות ערכיות נקבעות מתוך המציאות שמגדיר המטרה רוצה ליצור בעתיד . כך , למשל , ...  אל הספר
רמות