הנמקת המטרות

הנמקת המטרות מטרות בכלל ומטרות חינוכיות בפרט חייבות להיות מנומקות , כדי להצדיק את ההשקעה בהן ולגייס את המשאבים החומריים והרוחניים לביצועה ולהתמדה בהשגת המטרה לאורך זמן למרות הקשיים . בדוגמא לעיל חייבים בוני התוכנית לנמק את המטרה ולהסביר מדוע יש צורך להשוות בין יצירות , ואם אכן יש צורך מדוע דווקא באסטרטגיה ומדוע דווקא באסטרטגיה זו . הנמקות למטרות יכולות לנבוע משני מקורות עיקריים : מנקודת מבטו של הלומד , ומנקודת מבטה של החברה אשר נציגיה הם ההורים , המורים והמערכת החינוכית מעליהם .  אל הספר
רמות